Oferta szkoleniowa

Szkolenie podstawowe posłuszeństwo codziennie

obejmuje 20 spotkań po 1h lekcyjnej

Koszt szkolenia 1200zł.

Dni oraz godziny ustalamy wspólnie z kursantem,zwykle są to dwa spotkania tygodniowo.

UWAGA! Uczestnik,który nie pojawi się na zajęciach bez logicznego usprawiedliwienia – zajęcia zostają oznaczone jako odbyte.

W cenie szkolenia zawarte sa także spotkania socjalizacyjne.

Zajecia odbywają się na ogrodzonym placu osrodka szkoleniowego jak również na zewnątrz w rozproszeniach.

Prócz tego szkoła dysponuje wiatą i halą w razie niepogody ,jak również oświetleniem placu.

Plac wyposażony w przeszkody treningowe zgodne z wytycznymi FCI.

Nie prowadzimy szkolen w dużej grupie.

Treningi w naszej szkole odbywają się indywidualnie lub w grupie max 3 osobowej.

Pierwsza lekcja zapoznawcza – GRATIS !

Zajęcia indywidualne

poza programem kursu podstawowego

120zł/ h lekcyjną

Istnieje możliwość dojazdu do miejsca zamieszkania – w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny.

Przygotowanie do egzaminu BH-VT/IGP1/PT1

wg regulaminu FCI

cena ustalana indywidualnie.

Szkolenie stacjonarne psa

czas trwania 3 mce.

Prosimy o kontakt telefoniczny.

Obrona

praca z pozorantem ZKwP

pies może uczestniczyć w zajęciach tylko po posłuszeństwie podstawowym.

Daty szkoleń z obrony ustalane na bieżąco.